Klik hier voor meer informatie

Beste Relatie,

Sportief heeft een nieuwe webshop! Dankzij deze nieuwe omgeving kunt u nog sneller en overzichtelijker uw favoriete producten bestellen. Uw klantgegevens zijn overgenomen om vanaf vandaag gebruik te maken van de nieuwe webshop (https://www.sportiefbv.nl)

Nieuwe inloggegevens:
Om uw account te activeren op de nieuwe webshop, dient u via deze link uw wachtwoord te resetten (https://www.sportiefbv.nl/customer/account/forgotpassword/)

Orderhistorie:
Uw orderhistorie kunt u via: https://www2.sportiefbv.nl (oude omgeving) blijven inzien met uw bestaande login gegevens.

Mochten er nog specifieke vragen zijn, dan horen wij die uiteraard graag. We vertrouwen erop u met onze nieuwe webshop nog beter van dienst te kunnen zijn!

Hartelijke groet,

Team Sportief

--------------------------------------------------------------

Dear Customer,

Sportief has launched a new webshop! Thanks to this new platform, you can now order your favorite products even faster and more efficiently. Your customer information has been transferred so that you can start using the new webshop from today onwards (https://www.sportiefbv.nl).

New login details:
To activate your account on the new webshop, please reset your password using this link (https://www.sportiefbv.nl/customer/account/forgotpassword/).

Order history:
You can continue to access your order history via: https://www2.sportiefbv.nl (old platform) using your existing login credentials.

If you have any specific questions, please do not hesitate to reach out to us. We are confident that our new webshop will enable us to serve you even better.

Best regards,

Team Sportief